Idéhus väntas kosta 92 miljoner

TULLINGE Under 2014 ska Botkyrka kommun påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för Tullinge Idéhus. Kommunstyrelsen beslutade förra veckan att ge en budget på 4 miljoner kronor för att bland annat ta fram nödvändiga handlingar och ritningar. Kommunfullmäktige ska ta det slutgiltiga beslutet.

Priset för att bygga Idéhuset, som ska ägas och drivas av kommunen, har i en första kostnadsbedömning beräknats till 92 miljoner kronor. Att driva huset beräknas kosta 6,5 miljoner kronor per år, men då ingår hyra för lokaler åt både kultur- och fritidsförvaltningen samt medborgarkontoret.