Idéhuset i Tullinge läggs ned

Idéhuset läggs ned.
Idéhuset läggs ned.
Det blir inget idéhus i Tullinge.

Bygget kommer att bli för dyrt.

Efter att kommunen fått uppgifter om att notan för idéhuset har vuxit väljer den rödgröna politiska ledningen att dra i handbromsen. Priset på bygget har fördyrats från 92 miljoner kronor till 115 miljoner kronor plus fördyrade markkostnader.

– Som kommunstyrelsens ordförande kommer jag aldrig att låta prestige ta ett beslut. För mig är det viktiga att resultatet blir det bästa för Botkyrkaborna. När ny fakta uppdagas ska man ta det i beaktande och samtidigt lyssna till våra Botkyrkabor, säger Ebba Östlin (S).

Nu inleds en dialog med Tullingeborna om var det kan bli nya samlingslokaler för Tullingeborna. En plan för var ett nytt bibliotek kan ligga ska tas fram och den 11 april ska Ebba Östlin ha möte med landstingets trafikråd Kristoffer Tamsons (M) för att diskutera en ny pendeluppgång.

Något beslut är ännu inte taget men Ebba Östlin ser nya möjligheter efter att planerna på idéhuset lagts ned.

– Nu kan vi ta i hand på att kommunen går in och delfinansierar en pendeluppgång, säger Ebba Östlin.

Den variant av idéhuset som det talas om ovan var en nedbantad version av huset. En annan version som det tagits fram ritningar på skulle med fördyringarna ha kostat cirka 125 miljoner kronor plus markkostnader.