Så ska idrotten stoppa dömda sexbrottslingar

Sexbrott
Efter Mitt i:s artiklar ska RF skärpa sina riktlinjer för att motverka sexövergrepp.
Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet
Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, RF.
Bara en av tre klubbar kollar om barnledare har dömts för sexbrott, visade Lokaltidningen Mitt i:s granskning. Nu ska Riksidrottsförbundet skärpa sina riktlinjer.
– Man bör göra registerutdrag, säger ordföranden Björn Eriksson.

Efter Lokaltidningen Mitt i:s granskning ser Riksidrottsförbundet över sina riktlinjer för att motverka sexuella övergrepp.

– Era artiklar men även andra har bidragit till att vi har haft det här under lupp en viss tid, säger Björn Eriksson.

Få klubbar kollar

Sedan fyra år tillbaka är det enkelt för idrottsföreningar att kolla om barn- och ungdomsledare har fällts för sexbrott. Men Lokaltidningen Mitt i:s kartläggning  av de 66 största klubbarna i Stockholms län visade att endast en tredjedel av klubbarna begär att alla ledare ska visa utdrag ur belastningsregistret.

Hittills har varken Riksidrottsförbundet eller något av de tolv största idrottsförbunden krävt att föreningarna ska kolla sina ledare. Varje förening får bestämma själv.

Oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) vill stoppa föreningsbidrag och idrottsminister Annika Strandhäll (S) är beredd att diskutera en lagändring för att fler klubbar ska kolla sina ledare.

”Lite ålderdomliga”

Och nu medger Riksidrottsförbundet att man måste bli tydligare gentemot föreningarna. På sin hemsida skriver man att föreningar kan använda registerutdrag för att ”komplettera sitt förebyggande arbete”. Enligt Björn Eriksson behöver formuleringarna vässas.

– De är kanske lite ålderdomliga. Vi måste i än starkare ordalag betona fördelarna med registerutdrag. Vi bör skära ner utrymmet från att avstå – man bör göra det här.

Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson tycker att föreningarna måste sätta barnen främst.

”Finns förbättringspotential”

Målet är att de nya riktlinjerna ska vara klara vid årsskiftet. Enligt Björn Eriksson är förändringen angelägen. 

– Här finns det en förbättringspotential. Om klubbarna uppfattar att vi inte är tydliga blir det en bromsande faktor.

Men han anser inte att Riksidrottsförbundet kan gå så långt att man beordrar klubbarna att begära registerutdrag av alla ledare.

– Nej, vi kan inte utdela något straff om klubbarna inte följer uppmaningen så det kommer inte att bli något obligatorium.

Han tror ändå att förändringen kommer göra att betydligt fler kollar sina ledare.

– I de här frågorna brukar föreningarna vara väldigt följsamma, säger Björn Eriksson.

Sätta barnen främst

Han tycker att idrottsföreningarna måste sträva efter att sätta barnen främst.

– Det är ingen demokratisk rättighet att vara ledare – det är en förmån. Det här handlar om barnens skydd och integritet gentemot en vuxens och så tar barnperspektivet över.