Oenigt om nya idrottsanläggningar – Alliansen splittrad

Nackapolitiker oense om nya idrottsplatser
Det framtida behovet av idrottsanläggningar i Nacka har orsakat splittring bland partierna
Med minsta möjliga marginal, 6 mot 5, röstade fritidsnämnden i onsdags för hur arbetet för att ta fram fler idrottsanläggningar ska bedrivas, i takt med en förväntad ökad befolkning i Nacka.
Alliansen var splittrad, Centerpartiets ledamot röstade liksom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Nackalistan på fortsatt utredning.

På fritidsnämndens möte i onsdags beslutade en oenig nämnd om den så kallade kapacitetsutredningen, var framtida idrottsanläggningar i Nacka ska byggas i takt med att kommunens befolkning ökar.

Nämnden tog beslut med minsta möjliga marginal, röstsiffrorna 6–5, där ordförande Gunilla Grudevall–Steen (L), med sin utslagsröst som ordförande, fällde avgörandet.

Fått kritik

Kapacitetsutredningen har väckt kritik såväl i sociala medier som hos den politiska oppositionen, och även hos Centerpartiet. Kritikerna anser att utredningen, som tidigare har skickats på återremiss och som till onsdagens möte hade omarbetats, inte presenterar nödvändiga fakta för att politikerna ska kunnat ta ställning i frågan, som hur mycket anläggningarna får kosta och hur många som maximalt beräknas kunna använda anläggningarna.

Gunilla Grudevall–Steen (L), är dock nöjd med onsdagens beslut, och anser att det är nu det verkliga politiska arbetet börjar, med var de olika idrottsanläggningarna ska byggas, hur stora anläggningarna ska vara och hur mycket det kommer att kosta:

– Det innebär att Anders Mebius (kultur- och fritidsdirektör i Nacka kommun) får uppdrag titta över var vi ska bygga, var största behovet av nya hallar är, i vilken ordning vi ska bygga, hur mycket vi ska göra olika saker, och kostnaderna.

Sickla och Järla i fokus

En befarad framtida brist på bollplaner i Sickla och Järla har varit i stort fokus i sociala medier och bland oppositionspolitiker, och också hos C, i och med att området där bland annat Nacka idrottsplats ligger ska bebyggas. Till kritikerna säger Gunilla Grudevall–Steen:

– Liberalerna och hela majoriteten har starkt intresse av att prioritera ytor för idrott, det handlar nu om att dammsuga kommundelen och vända på alla stenar. Kan vi lägga fler planer på tak? Kan vi bygga fler 7 spelarplaner? Sånt vi inte tidigare har tänkt. Men det kan även handla om att arrendera mark vi inte äger för idrott. Då är vi beredda ta extra kostnader.

Tomas Hjort (C), ledamot i nämnden, yrkade på en återremiss av utredningen och splittrade därmed Alliansen:

Utredningen har inte gjorts på ett korrekt sätt, den är inte objektiv, inte baserad på fakta, den är inte gjort på det sättet man ska göra. De största bristerna är att den helt saknar behovsanalys och att allt för få nya idrottsanläggningar är identifierade för att möta behovet.

Ella Tegsten (S), andra vice ordförande i nämnden, röstade även hon för en återremiss, på grunderna att det inte finns redovisat kostnader och nyckeltal som hur många som väntas använda de olika anläggningarna:

– Största konsekvensen är att varenda gång vi ska ta en detaljplan, när M hänvisar till den här utredningen, då väntas vi utgå från den beskrivningen. Det här påverkar varenda detaljplan man tar. Utredningen utgår från att minska idrottsytorna och det visar på att majoriteten minskar ambitionsnivån för idrotten i Nacka. att majoriteten förväntar sig mindre idrott, det är en slutsats man måste dra.

Tror på tillräckligt antal planer

Gunilla Grudevall–Steen tror att Nacka kommer att klara att bygga ut tillräcklig med kapacitet av idrottsanläggningar för att klara en befolkningsökning.

– I centrala Nacka kommer vi inte klara så att alla blir tillfredsställda till hundra procent, vi har inte de ytorna i centrala Nacka. Men med hela kommuner kommer vi att klara det, vi ska göra det absolut det bästa vi kan, men det innebär att det kommer att kosta ekonomiskt.

Kultur- och fritidsdirektören Anders Mebius utredning väntas vara klar i september.