ANNONS

Idrottsanläggningar med bostäder på taket kan lösa hallbristen

Jonas Naddebo idrott
Finansiering från privata aktörer ska lösa hall- och planbristen i Stockholm, enligt idrottsborgarrådet Jonas Naddebo (C).
Bristen på idrottshallar och spelplaner är akut i Stockholm, särskilt i Stockholms innerstad. Majoriteten vill förbättra läget genom att låta privata aktörer finansiera anläggningar – och bygga bostäder ovanpå idrottshallar.
– Även om vi skulle tredubbla stadens investeringsbudget skulle vi ligga efter, säger idrottsborgarrådet Jonas Naddebo (C).
ANNONS

Bristen på idrottshallar och spelplaner är stor i Stockholm. I förra årets valrörelse lovade politikerna att försöka göra något åt saken. Framför allt handlade det om att tidigt i planeringsprocessen för nya bostadsområden ta med frågan om plats för idrott. Men flera partier ville också släppa fram privata aktörer för att kunna bygga fler idrottsanläggningar.

Stadens pengar räcker inte

– Vi lägger 1,8 miljarder på att bygga nya och och renovera befintliga anläggningar, men det räcker inte. Även om vi skulle tredubbla stadens investeringsbudget skulle vi ligga efter, säger idrottsborgarrådet Jonas Naddebo (C).

Därför är det viktigt att släppa in privata aktörer som kan vara med och finansiera idrottsanläggningar, enligt Jonas Naddebo.

– Vi vill hitta en ekonomisk modell för en sådan här trepartslösning för att det ska bli ekonomiskt hållbart. Det kan till exempel handla om att bygga idrottsanläggningar på markplan med bostäder och kontor ovanpå. Jag tror att det här är vägen framåt.

Viktigt att prioritera

Eftersom bristen är så stor är det också viktigt att prioritera, säger Jonas Naddebo.

– Tillsammans med Stockholms största idrottsförbund håller vi på att ta fram en gemensam prioriteringslista som ska sträcka sig över en längre tid.

S: Måste finnas en gemensam plan för fler idrottsytor

Oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) säger att hon är glad att den nya majoriteten fullföljer de projekt som påbörjades under förra mandatperioden.

ANNONS

– Däremot kan vi inte se några planer på ett nästa steg. Alla som kommer i kontakt med idrottsrörelsen i Stockholm vet att bristen på hallar och planer är den största utmaningen. Idrottsborgarrådet har signalerat att privata aktörer ska lösa det, men vi vet av erfarenhet att det inte kommer att ske. Det måste finnas en gemensam plan för fler idrottsytor, men tyvärr prioriterar den här majoriteten skattesänkningar.

Fakta

Så svarade majoriteten på frågan om idrottsplatser inför valet 2018

Hur ska ni få till fler idrottshallar och spelplaner åt stadens unga?


Anna König Jerlmyr (M):

– Flera projekt har blivit kraftigt försenade och fördyrade senaste åren. Vi vill att fler fristående aktörer ska vara med och bygga idrottshallar i Stockholm.

Daniel Helldén (MP):

– Genom det arbete vi påbörjat nu. Idrottsanläggningar måste in tidigt i planeringen av stadsdelar och nybyggnation.

Lotta Edholm (L):

– Genom en bättre områdesplanering. I stället för att enbart bygga bostäder måste vi också planera in skolor, idrottsytor, äldreboenden och andra viktiga delar av en stad.

Karin Ernlund (C):

– Genom att i exploateringsskedet prioritera och planera för idrottsytor. Därutöver öka samarbetet mellan näringslivet, fastighetsägare och stadens bostadsbolag.

Erik Slottner (KD):

– Öppna fler skolidrottshallar för föreningar på kvällstid. Bygg fler enkla hallar som inte blir så dyra. Bättre upphandlingar. Fortsätt utveckla lokala spontanidrottsplatser.

ANNONS