LÄS ÄVEN
Idrottsanläggningar med bostäder på taket kan lösa hallbristen