Fyra nya idrottsanläggningar ett måste i Bromma

Brommas befolkning växer, och därmed behovet av nya idrottshallar.
Brommas befolkning växer, och därmed behovet av nya idrottshallar.
Tre nya idrottshallar, en konstgräsplan och eventuellt också en ny simhall inom de närmaste 15 åren.
Det behövs för att Bromma fortsatt ska kunna erbjuda ett rikt idrottsliv.

Stockholm växer så det knakar, och i västra Stockholm går befolkningstillväxten allra snabbast i Bromma. Så snabbt att idrottsanläggningarna knappt räcker till.

Störst efterfrågan på nya hallar

Idrottsförvaltningens ambition är att förutsättningarna ska vara så jämlika som möjligt när det gäller tillgången och närheten till idrottsanläggningar oavsett var i staden man bor. Men behovet av nya anläggningar är stort. Det som behövs är framförallt fullstora idrottshallar, ishallar, simhallar och konstgräsplaner. Flera av de redan befintliga hallarna är också i stort behov av renovering.

Behovet i Bromma

I Bromma förväntas antalet barn öka med cirka 3 000 fram till år 2040. I dag har stadsdelen bara en idrottsplats, den i Stora Mossen. För att behålla dagens nivå på utbudet av idrottsanläggningar behövs, enligt idrottsförvaltningen, två nya idrottshallar till 2025, och ytterligare en ny idrottshall och en konstgräsplan till 2040. Dessutom behöver västerort på sikt ytterligare en simhall.

Planer finns på att ersätt bollplanen på Bromma sportfält, som ska bebyggas, med en ny bollplan. Arbete pågår också med en ny detaljplan som gör det möjligt att bygga en ny idrottsplats i Bällsta. Bällsta IP kan komma att inrymma en friidrottshall, naturgräsplan och konstgräsplan samt diverse anläggningar för spontanidrott.

Pripps område blir sportcentrum?

Dessutom utreds en ny idrottshall i Alviks strand där en en nya grundskola planeras. Ytterligare en ny konstgräsplan för 7-mannafotboll kan på sikt anläggas på Tranebergsängen.

Utöver det utreds delar av före detta Pripps bryggeri i Ulvsunda som en tänkbart centrum för idrott och kultur.

Bilden visar behovet av nya och planerade idrottsanläggningar i Bromma.

Krävs större budget

Ekvationen behov och budget är dock ingen lätt nöt att knäcka. Enligt förvaltningen själva kommer budgetramarna för den långsiktiga investeringsplanen som sträcker sig till år 2040 inte att klara behoven. För att Stocholm fortsättningsvis ska vara en idrottsstad måste mer pengar läggas på nya investeringar.