Tolv nya anläggningar ett måste i Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö

Stort behov av nya idrottsanläggningar.
Stort behov av nya idrottsanläggningar.
Fyra idrottshallar, tre konstgräsplaner, en friidrottsanläggning, idrottshall, simhall, ishall och specialhall för gymnastik.
Det behövs för att stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö även i framtiden ska kunna erbjuda ett rikt idrottsliv.

Stockholm växer så det knakar. Så snabbt att idrottsanläggningarna knappt räcker till.

Störst efterfrågan på nya hallar

Idrottsförvaltningens ambition är att förutsättningarna ska vara så jämlika som möjligt när det gäller tillgången och närheten till idrottsanläggningar oavsett var i staden man bor. Men behovet av nya anläggningar är stort. Det som behövs är framförallt fullstora idrottshallar, ishallar, simhallar och konstgräsplaner. Flera av de redan befintliga hallarna är också i stort behov av renovering.

Behovet i Hägersten-Liljeholmen

Befolkningsprognosen visar att Hägersten-Liljeholmen är en av stadsdelarna som kommer att växa kraftigt under den närmsta framtiden. Till år 2040 förväntas antalet barn och unga mellan 7 och 20 år öka med nästan 5 000 personer. För att behålla dagens utbud av idrottsanläggningar behövs en simhall, en friidrottsanläggning och två konstgräsplaner innan 2040.

I budgetunderlaget planeras en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP och en idrottshall på Västberga IP.

Bilden visar behovet av nya och planerade idrottsanläggningar i Hägersten-Liljeholmen.

Behovet i Älvsjö

I Älvsjö förväntas antalet barn och unga öka med nästan 3 000 fram till år 2040. Det innebär att tre nya idrottshallar och en ishall kommer att behövas innan 2025. Till 2040 behöver stadsdelen ytterligare en idrottshall och en konstgräsplan.

Just nu byggs en dubbelidrottshall och en fullstor konstgräsplan intill Kämpetorpsskolan. Älvsjö idrottsplats kan i framtiden dessutom komma att flyttas för att utöka den med friidrottsmöjligheter.

Bilden visar behovet av nya och planerade idrottsanläggningar i Älvsjö.

Krävs större budget

Ekvationen behov och budget är dock ingen lätt nöt att knäcka. Enligt förvaltningen själva kommer budgetramarna för den långsiktiga investeringsplanen som sträcker sig till år 2040 inte att klara behoven. För att Stocholm fortsättningsvis ska vara en idrottsstad måste mer pengar läggas på nya investeringar.