Ny fotbollsplan – ett måste på Kungsholmen

stadshagensip
En fotbollsplan på Stadshagens IP måste ersättas.
En ny fotbollsplan på Kungsholmen innan år 2025.
Det behövs för att stadsdelen fortsatt ska kunna erbjuda ett rikt idrottsliv.

Stockholm växer så det knakar. Så snabbt att idrottsanläggningarna knappt räcker till, visar Stockholms stads rapport om behovet av idrottsanläggningar.

Störst efterfrågan på nya hallar

Idrottsförvaltningens ambition är att förutsättningarna ska vara så jämlika som möjligt när det gäller tillgången och närheten till idrottsanläggningar oavsett var i staden man bor. Men behovet av nya anläggningar är stort. Det som behövs är framförallt fullstora idrottshallar, ishallar, simhallar och konstgräsplaner. Flera av de redan befintliga hallarna är också i stort behov av renovering.

Behovet på Kungsholmen

På Kungsholmen förväntas antalet barn att öka med drygt 1 300 personer fram till år 2040. För att behålla dagens utbud av idrottsanläggningar måste en fotbollsplan på Stadshagens IP ersättas. Där planeras just nu för nya bostäder.

I Kristineberg planeras för en dubbelhall på Kristinebergshöjden. Tanken är att de idrottshallarna ska tillgodose behovet från delar av Norrmalm.

Också en upprustning av Kristinebergs IP planeras. Där ska bland annat naturgräset bytas ut mot konstgräs för att öka antalet speltimmar.

Kungsholmen

Bilden visar behovet av idrottsanläggningar på Kungsholmen. Foto: Stockholm stad

Krävs större budget

Ekvationen behov och budget är dock ingen lätt nöt att knäcka. Enligt förvaltningen själva kommer budgetramarna för den långsiktiga investeringsplanen som sträcker sig till år 2040 inte att klara behoven. För att Stocholm fortsättningsvis ska vara en idrottsstad måste mer pengar läggas på nya investeringar.