Sex nya idrottsanläggningar måste byggas i Norrmalm

Vasastan
En dubbelhall som planeras i Kristineberg ska kunna tjäna delar av Norrmalm.
Två konstgräsplaner, en friidrottsanläggning och fyra idrottshallar.
Det behövs för att Norrmalm fortsatt ska kunna erbjuda ett rikt idrottsliv.

Stockholm växer så det knakar. Så snabbt att idrottsanläggningarna knappt räcker till, visar Stockholm stads rapport om behovet av idrottshallar.

Störst efterfrågan på nya hallar

Idrottsförvaltningens ambition är att förutsättningarna ska vara så jämlika som möjligt när det gäller tillgången och närheten till idrottsanläggningar oavsett var i staden man bor. Men behovet av nya anläggningar är stort. Det som behövs är framförallt fullstora idrottshallar, ishallar, simhallar och konstgräsplaner. Flera av de redan befintliga hallarna är också i stort behov av renovering.

Behovet i Norrmalm

I Norrmalm förväntas antalet barn att öka med drygt 1 000 personer fram till år 2040. För att möta den ökande befolkningsmängden i stadsdelen och samtidigt undanröja bristen på idrottsanläggningar som redan råder måste nytt byggas.

Staden har kommit fram till att behovet består av två konstgräsplaner och fyra idrottshallar fram till år 2025.

Dessutom menar staden att en dubbelhall som planeras i Kristineberg ska kunna tjäna delar av Norrmalm. Likaså ny ishall och simhall på Östermalm.

norrmalm

Bilden visar behovet av nya och planerade idrottsanläggningar i Norrmalm.

Krävs större budget

Ekvationen behov och budget är dock ingen lätt nöt att knäcka. Enligt förvaltningen själva kommer budgetramarna för den långsiktiga investeringsplanen som sträcker sig till år 2040 inte att klara behoven. För att Stocholm fortsättningsvis ska vara en idrottsstad måste mer pengar läggas på nya investeringar.