Ny idrottshall kan byggas vid Nytorps gärde

Nytorps gärde. En ny idrottshall planeras vid gärdet, vid Åstorpsringen, nära grusfotbollsplanen.
Idrottshallen planeras vid Åstorpsringen, nära grusfotbollsplanen, vid Nytorps gärde.
En ny, stor idrottshall planeras vid Nytorps gärde.
Om fyra– fem år kan spaden sättas i jorden.

Skarpnäcks stadsdel kommer att växa rejält. Bara i Hammarbyhöjden och Björkhagen finns planer på totalt 2 700 nya bostäder. Många som flyttar in kommer att vara barn och unga. Därför är behovet stort av en ny idrottshall.

Nytorps gärde är en bra plats, anser trafikkontoret och idrottsförvaltningen. De föreslår nu att en idrottshall byggs vid Åstorpsringen, en bit från grusfotbollsplanen.

Tanken är att hallen ska ta emot skolelever under dagtid, och att idrottsföreningar ska sporta där under övrig tid. Både föreningar från Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Södermalm ska använda hallen.

Kostnaden beräknas till 50–300 miljoner kronor. Att spannet är så vitt beror på att man ännu inte känner till markförutsättningarna. Det påverkar både byggprocessen och idrottshallens utformning.

Trafikkontoret och idrottsförvaltningen vill att trafiknämnden och idrottsnämnden ger dem uppdraget att utreda projektet, för 9 miljoner kronor. Den 18 juni tas frågan upp till beslut, i de båda nämnderna.

För att idrottshallen ska kunna byggas krävs en ny detaljplan för Nytorps gärde. Det arbetet beräknas starta under hösten 2019. Själva bygget kan starta tidigast om fyra–fem år, om planerna klubbas.

En ny idrottshall är en del av en större plan för Nytorps gärde. Som Mitt i tidigare har berättat klubbade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut i maj, om att bygga drygt 600 bostäder, tre förskolor, en ny idrottshall och en livsmedelsbutik. Byggstarten beräknas till 2022.