Idrottsledare rycker in – och börjar nattvandra i Haninge

Nya och gamla nattvandrare och kommunpersonal efter uppstartsmötet.
Ett tiotal idrottsföreningar ska vara med och nattvandra det kommande året. Bilden från uppstartsmötet där ett 40-tal personer deltog.
Intresset för att ge sig ut och nattvandra i Haninge är större än på länge – i alla fall enligt socialtjänsten.

En rad vuxna inom ett tiotal idrottsföreningar i Haninge kommer att kavla upp ärmarna och slänga på sig den välkända röda jackan det kommande året.

Nattvandring brukar vara efterfrågat från både boende, socialtjänst och polis när det är ungdomsstök och oro.

Svårt att hålla liv i engagemanget

Men att få de vuxna att hålla liv i engagemanget är desto svårare.

Nu menar dock socialtjänsten i Haninge att man väckt intresset rejält.

Kommunen har i samarbete med stiftelsen Nattvandring.nu börjat erbjuda föreningarna en slant på 2 000 kronor per kväll som föreningen ställer upp med nattvandrare.

Bidraget ska gå direkt till barn- och ungdomsverksamheten, och föreningar i Tungelsta, Jordbro, Vendelsö, Västerhaninge och Handen har hittills nappat.

Nattvandringarna kommer att märkas

Vårens trend med ett ökat fokus på trygghetsarbete fortsätter alltså i Haninge.

– Inklusive högtiderna blir det 215 planerade nattvandringar det kommande året. Vi har aldrig haft så många inbokade nattvandringar på ett år, säger Anen Makboul, ledare för socialtjänstens förebyggarteam.

Men kommer man att märka av nattvandrarna?

– Ja, i de områden där föreningarna verkar så kommer man göra det.
Fakta

Antalet anmälda våldsbrott i Haninge minskade 2018

Antalet anmälda våldsbrott per invånare i Haninge är de sjätte högsta i länet, och näst högst bland Södertörnskommunerna.

Däremot har antalet anmälda våldsbrott i Haninge minskat något under 2018, 928 mot 942 året innan.

Källa: Brottsförebyggande rådet, BRÅ