IFK Stocksund ber om borgen

STOCKSUND IFK Stocksund har ansökt om kommunal borgen på totalt tio miljoner kronor för att iordningsställa en konstgräsplan och ett säsongstält för inomhusfotboll på Danderyds gymnasiums grusplan.

Kultur och fritidsnämnden har ställt sig positiv till borgensansökan och har överlämnat frågan om kommunal borgen till kommunledningskontoret för vidare handläggning.