Igelbäcken far illa av vägbygget

Igelbäcken Miljöförvaltningen har gjort en tillsyn över stadens natur- och kulturreservat och konstaterar att vägbygget runt E18 påverkar Igelbäckens kulturreservat negativt.

– De här reservaten har vissa syften som ska bevaras, som till exempel biologisk mångfald, och möjligheten till rekreation. Och just runt Igelbäcken händer ovanligt mycket, säger Gunilla Hjorth, handläggare på miljöförvaltningen.

Vägbygget har gjort att våtmarker har försvunnit, vilket kan påverka exempelvis fågelliv och groddjur. Men även tillgängligheten har försämrats, då södra och östra gränsområdet av reservatet i princip är en byggarbetsplats.

– Det mesta har varit planerat, och det är inget som strider mot föreskrifterna, men visst påverkar det värdena, säger Gunilla Hjorth.