Igelbäcken rensas i slottsparken

ULRIKSdAL Igelbäcken, som rinner genom Ulriksdals slottspark, får rensas upp på det höga gräs som täcker delar av bäcken.

Eftersom slottet och parken är byggnadsminnemärkt hade länsstyrelsen sökt om lov för detta hos Riksantikvarieämbetet, som har givit klartecken och skriver: ”Att vattenfåran i Igelbäcken inom slottsområdet hålls fri från vegetation är ett karaktärsdrag.”