Igenväxt motionsspår ses över

Efter ett medborgarförslag lovar Farsta stadsdelsförvaltning att se över det gamla motionsspåret på Farstanäset.

Elljusspåret på Farstanäset var inte särskilt använt och avvecklades för över tjugo år sedan.

Men efter ett medborgarförslag lovar stadsdelsförvaltningen nu att se över statusen på spåret. Enligt förslaget skulle spårmarkeringar behöva sättas upp, plus att det behöver röjas rejält bland växtligheten.

Förvaltningen är positiv till förslaget – men konstaterar att åtgärderna inte får kosta för mycket. Därför kommer en besiktning att få avgöra om man sen går vidare med upprustning.