Ilias kafé sparkas ut från sjukhuset

Ilias har haft en kafeteria i Jakobsbergs sjukhus i 21 år. Nu tvingas han bort.

– Jag känner mig lurad och bedragen, säger Ilias.

Jakobsbergs sjukhus ska byggas om. I entrén där det i dag ligger en kafeteria ska det byggas en informationsdisk. Innehavaren av kaféet tvingas därmed att slå igen.

Enligt innehavaren, som heter Ilias och bara vill ha sitt förnamn med i tidningen, besöker mellan 300 och 400 personer kafeterian dagligen, såväl sjukhusbesökare som vårdpersonal.

Ilias säger att när han först fick höra om ombyggnadsplanerna ställde han sig positiv. När han fick se en ritning över hur ombyggnaden var tänkt påpekade han att utrymmet kafeterian fått skulle bli för trångt för rullstolsburna.

Senare återkom hyresvärden, Locum, och sa upp hyresavtalet med honom. Ilias tror att orsaken är att han vill ha ett större utrymme.

Samtidigt är han kritisk till det om detta är orsaken. Han säger att andra utrymmen i sjukhuset, som toaletter och hissar, är anpassades för rörelsehindrade.

Enligt Ilias har landstinget rätt att säga upp avtalet på det här sättet. Men han har haft ett hyresavtal i 21 år, och tycker att han rätt till en ny plats för sin kafeteria.

– Jag känner mig lurad och bedragen, säger han. Efter 21 år så tvingas jag bara att flytta. Man känner sig som en myra.

Björn Övermark, kundchef på Locum, bekräftar i ett mejlsvar att det funnits ritningar där kaféet fått vara kvar.

– Vi har dock valt att gå vidare med ett annat förslag. Vi har tittat på olika alternativ på Jakobsbergs sjukhus och kommit fram till att en bemannad receptionsdisk rakt fram efter att man kommer in genom entrédörrarna är det främsta alternativet för att på bästa sätt bemöta patienter och besökare.

Enligt Björn Övermark har Stockholms läns landsting sett ett behov av att göra sina sjukhusentréer mer attraktiva.

– Som en del av detta har det beslutats att vi ska ha bemannade receptioner i alla större entréer då vi anser att det är mycket viktigt med det personliga bemötandet, skriver Övermark.

Ilias är rädd att landstinget kanske går bakom hans rygg, och erbjuder ett annat företag hyreskontrakt på en kafeteria.

– Om det i framtiden ska etableras ett kafé på Jakobsbergs sjukhus kommer vi även att tillfråga det företag som driver kaféet i dag, lovar Björn Övermark.

I mars måste Ilias stänga sitt kafé för gott. Han säger att han kommer att begära skadestånd av landstinget.

Man känner sig som en myra.Ilias, kaféägare