ANNONS

Ilska över att 835:an försvinner: ”Det blir bilen”

Buss 835 ska läggas ned i sin nuvarande sträckning. Personen på bilden har inget med insändarsrkibenten att göra.
Michaela Berggren är ev många i Haninge som tar 835:an varje dag.
Över 1 000 namnunderskrifter på någon vecka – ilskan bland Haningeborna om att buss 835 mellan Tungelsta och Länna försvinner är stor. "Vi blir bortkopplade från Haninge", säger Michaela Berggren, 21, från Västerhaninge.
ANNONS

Motståndet mot att buss 835 – som går genom hela Haninge och är en av de mer populära linjerna – försvinner är stort.

En namninsamling på nätet har i skrivande stund fått över 1 000 underskrifter.

– Det kommer ta mig 20 minuter bara att gå till pendeltåget – och de går sällan som de ska, säger Michaela Berggren som bor i Åbyområdet i Västerhaninge.

Vi träffar henne en vanlig vardagskväll när hon är på väg hem med bussen. Novemberkylan är bitande.

Michaela tar varje dag bussen mellan hemmet och jobbet på Port 73 – och hon är inte ensam.

– Bussen är ofta full. Alla som ska till Handen eller Port 73 tar den, säger Michaela.

Men från och med midsommar 2019 försvinner den.

ANNONS

All busstrafik norrut från Västerhaninge kommer att strypas. Västerhaninge- och Tungelstaborna blir beroende av pendeltåget.

Michaela tror att många kommer att ta bilen.

– Bussen har tagit en kvart i alla år. Med bilen är jag på jobbet på 10 minuter. Att gå till pendeln i Västerhaninge och sedan åka till Handen och vidare till jobbet? Jag tror det kommer ta en timme.

För de som bor i just norra Åby är olyckan dubbel.

Buss 832 dras om från Västerhaninge station till Tungelsta – och Kvartärvägen, Åbygången, Åbylund och Hanvedens IP dras in som busshållplatser.

Michaela Berggren är en av många som är besviken på att buss 835 försvinner.

Michaela Berggren är en av många som är besviken på att buss 835 försvinner.

Fakta

Annat som sticker ut i bussförändringarna i Haninge

Linje 835 (Tungelsta-Länna) läggs ned i sin nuvarande sträckning. Delsträckan Jordbro-Handen-Port 73 tas över av linjerna 837 (Jordbro-Vega station) och 838 (Jordbro-Port 73)

Linje 832 (Västerhaninge station-Åbylund) görs om och förlängs till sträckningen Västerhaninge station-Lillgården (Tungelsta), och linjen byter namn till 844.

Kvartärvägen, Åbygången och Åbylund dras in som busshållplatser i Åbyområdet i Västerhaninge, och det blir ingen busstrafik till Hanvedens IP.

Linje 824 (Handenterminalen-Tyresö strand) kommer på några av kvällsturerna till och från Tyresö centrum att förlängas till Strandängarna. Turtätheten blir 60 minuter i stället för 120 minuter.

Samtliga bussförändringar i Haninge har presenterats inför december 2018, och införs i nya sommartidtabellen från och med midsommar 2019.

Källa: Trafikavdelningen, Trafikförvaltningen/SLL

 

– Det byggs mycket nya bostäder även i Västerhaninge. Men vi är bortglömda. Det är bara Haninge centrum och Vega i fokus.

Jason Orfanidis, affärsförvaltare på SL:s bussplanering, säger att det inte finns någon mening med busstrafiken när pendeltåget går parallellt.

– Det är inte så man planerar trafik. Helst ska man åka pendeltåget, men finns det inte pendeltåg får man väl hitta andra lösningar, säger han.

Och andra lösningar är bussar?

– Ja, det är busslinjer man får utveckla då.

På Mitt i:s fråga om det är rimligt att en del boende i norra Västerhaninge får 20 minuter att gå till pendeltåget, svarar Jason Orfanidis:

– Men nya 844:an kommer att trafikera största delen av nuvarande linje 832, förutom norra Åby. Och 844:an kommer att ersätta 835:ans sträckning mellan Västerhaninge och Lillgården.

När Mitt i ställer frågan – igen – om det är rimligt med 20 minuters gångväg till pendeln, får vi inget svar.ANNONS