ANNONS

Ilska när Essingen exploateras

Berit och Lars Wyke bor på östra sidan av Essingeleden och oroas av mer luftföroreningar och buller om stadens planer på att bygga 600 bostäder i Primusområdet blir verklighet.
Berit och Lars Wyke bor på östra sidan av Essingeleden och oroas av mer luftföroreningar och buller om stadens planer på att bygga 600 bostäder i Primusområdet blir verklighet.
Planerna på att bygga bostäder i Primusområdet har fått mängder av Essingebor att gå i taket och protesterna har strömmat in till stadsbyggnadskontoret.

Men många remiss­instanser ger tummen upp till större delen av förslaget.
ANNONS

600 bostäder, uppemot 1 500 fler Essingebor som ska trängas på bussen och en uppstyckad park.

Om stadens byggplaner i Primusområdet går igenom kommer Lilla Essingen att se helt annorlunda ut om ett par år. Men Essingeborna tänker inte låta sig bli överkörda. Över 200 personer har skrivit under mejl, namnlistor och skrivelser med protester mot hela eller delar av planerna som har strömmat in till stadsbyggnadskontoret under samrådet som tog slut den sista augusti.

– Vi har fått in väldigt mycket synpunkter, men överlag är folk mindre negativa nu än tidigare. Många förstår att det finns ett behov av att exploatera området, men tycker att 600 bostäder är för mycket, säger Giuliana Conciauro, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Från sin lägenhet på Primus­gatan har Lars och Berit Wyke utsikt över Primusområdet. De är två av många i huset som vill få politikerna att ändra på planerna.

– Det värsta är att Essingeleden blir så instängd att luftföroreningarna inte kan försvinna bort och att bullret kommer att öka väldigt mycket, säger Lars Wyke.

Många av Essingeborna gillar tanken på att bygga bostäder på den gamla fabrikstomten, men att trycka in uppemot 14 hus väster om Essingeleden har fått många att reagera starkt.

Protester har också kommit in mot att buller och luft- och markföroreningar inte har utretts ordentligt.

Många är också oroliga över att trängseln på ettans och 49:ans buss kommer att öka, då de i dag är enda sättet att ta sig till Lilla ­Essingen kollektivt.

När staden förtätade Luxområdet på andra sidan Essingeleden så svarade man på kritiken med att det fanns en grön park i Primusområdet. En park som man nu vill bebygga och stycka upp.

ANNONS

– För mig är den här parken livskvalitet. Jag anser att en park är ett sammanhållet grönområde, inte uppdelat mellan husen och under bron som det är tänkt nu, säger Berit Wyke.

För att kunna bygga husen måste länsstyrelsen upphäva strandskyddet. Om drygt en månad kommer de med sina synpunkter.

20 remissinstanser har dock ­redan tyckt till om detaljplanen. Stadsdelsnämnden gillar tanken på fler bostäder, men tycker att exploateringen är för hög och är rädda att de fria ytorna och grönområdena inte kommer att räcka till.

Kulturnämnden vill behålla de gamla industribyggnaderna som de anser är kulturhistoriskt värdefulla, medan exploateringsnämnden i stort sett ger tummen upp till hela planen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan också tänka sig att godkänna förslaget, men vill bland annat se en bullerskärm längs Essingeleden och att det utreds om det går att sänka bullernivåerna ytterligare.

En park är ett sammanhållet grönområde, inte uppdelat mellan husen och under bron som det är tänkt nu.

Fakta

600 bostäder varav 120 är hyresrätter

Ett första förslag till bostäder i Primus­området togs fram 2010. Då tänkte man sig 400 bostäder och även kontor på platsen.

I det reviderade programmet finns inga kontor utan 600 bostäder, varav 120 hyresrätter, inritade.

De 14 husen beräknas bli 6–9 våningar höga.

Även en ny förskola för 125–145 barn har ritats in i detaljplanen.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Kungsholmen direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.