Ilska när resa med vinkbuss måste bokas

För att åka med servicebuss 955 måste resenärerna numera ringa och boka resan i förväg. Det upprör kommunens pensionärsföreningar. Trafik- och fastighetsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har även lämnat in en protest till SL.

Tidigare kunde äldre och personer med funktionsnedsättning bara gå ut och vinka på servicebussen – alltså buss 955 som åker en rundslinga i Sollentuna för att plocka upp resenärer till bland annat Sollentuna sjukhus. Men sedan en tid tillbaka har SL gjort om upplägget och resenärerna måste numera ringa och boka resan i förväg. Flera pensionärsföreningar har lämnat in en gemensam protest.

– Den tidigare vinkbussen var en god service. Att ringa och beställa resan är väldigt svårt för många äldre människor, säger K-G Holmgren, ordförande i SPF i Sollentuna.

Att bussen numera är anropsstyrd är en klar försämring som innebär att många äldre stannar helt enkelt hemma, säger K-G Holmgren.

– Att ringa blir en hög tröskel särskilt som många äldre ber om ursäkt för sig själva och inte vill besvära. Samtidigt vet vi att många äldre fastnar på fel sida om tröskeln.

Även kommunen har reagerat på det förändrade upplägget för bussen. Trafik- och fastighetsnämnden har tillsammans med vård- och omsorgsnämnden lämnat över ett förslag till trafikförvaltningen i Stockholms läns lansting. Man vill att det görs en översyn av linje 955 – och att anropsstyrningen tas upp till diskussion. Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden säger i en webbartikel på kommunens hemsida att servicebussen ”ska vara lätt att åka med” och att hon nu hoppas att trafikförvaltningen lyssnar på synpunkterna från Sollentuna kommun.

På SL:s pressavdelning säger Lovisa Åbom att trafikförvaltningen brukar ändra upplägget för servicelinjer när det inte finns tillräckligt med resenärer som åker.

– Har du anropstid kan lämna önskemål, har du tidtabell är du styrd. Det finns ingen poäng sitta och köra avgångar om det inte är någon som reser med bussen, säger hon.