Ilska över höjda hyror i p-garage

Roger Stööp och Maj-Britt Westerlund tycker inte att standarden i garaget motiverar en så kraftig avgiftshöjning.
Roger Stööp och Maj-Britt Westerlund tycker inte att standarden i garaget motiverar en så kraftig avgiftshöjning.
Stockholm parkering tar över allt fler garage från de kommunala bostadsbolagen. Följden för hyresgästerna blir ­oftast mindre pengar kvar i plån­boken.

På Gröna stugans och Vita liljans väg i Bredäng chockhöjs avgiften med 37 procent i vår.

För drygt ett år sedan tog Stockholm parkering över driften av två p-garage i Bredäng från Svenska bostäder. Det handlar om garagen på Gröna stugans väg och Vita liljans väg, med sammanlagt 326 parkeringsplatser.

Inför 2013 fick hyresgästerna brev från sin nya garagevärd. Där berättar Stockholm parkering att avgiften ska höjas med 37 procent, från 274 till 375 kronor i månaden. Den nya avgiften träder i kraft i april.

Grannarna Maj-Britt Westerlund och Roger Stööp på Gröna stugans väg ställer sig frågande till den kraftiga höjningen.

– Det finns ingen anledning att dra till med en sådan höjning. Det blir för mycket pengar att betala för en garageplats här ute, säger Roger Stööp.

Maj-Britt Westerlund är pensionerad konsumentsekreterare i Stockholms stad och vet det mesta om kunders rättigheter. Hon anser att Stockholms stad ägnar sig åt rent lurendrejeri när de låter ett kommunalt bolag ta över driften från ett annat och därpå kräva hyresgästerna på mer pengar.

– Det är helt enkelt en strategi för att få in mera pengar och lura hyresgästerna, säger hon.

Stockholm parkering motiverar höjningen med ”ökade kostnader för Stockholm parkering och en anpassning av hyran till kringliggande parkeringsanläggningar”.

– Det handlar om en marknadsanpassning. Tar man ett för lågt pris riskerar man att hela garaget hyrs ut och att det blir andrahandsuthyrning, säger Anders Edlund, marknadschef på Stockholm parkering.

Han hänvisar till de högre avgifter som gäller i bolagets garage i exempelvis Skärholmen. Att höjningen blir kraftig procentuellt menar han beror på att avgiften släpat efter marknaden.

– Man ska inte titta på procent utan på kronor och ören och på den högre standarden hyresgästerna har fått. Sedan vi tog över har vi snyggat upp garaget så att det ser betydligt trevligare ut, säger han.

Roger Stööp håller inte med.

– De har tvättat ur det och målat, i övrigt har det inte blivit någon standardhöjning. Det vore en annan sak om de till exempel sett till att man kunde använda motorvärmare, säger han.

De båda garagen i Bredäng är inte ensamma om att få högre avgifter. De senaste tre åren har Stockholm parkering tagit över cirka 30 garage från kommunala bostadsbolag.

De allra flesta har fått nya marknadsanpassade avgifter.

Christer Mellstrand (C) är Stockholm parkerings ordförande. Han försvarar strategin.

– Vi har ansvaret för att driva parkeringspolitik i hela Stockholm och se till att det byggs nya garage. För att ha råd med det måste vi se till att få lönsamhet i de garage vi driver idag, säger han.

Är det motiverat med en så kraftig höjning på en gång?

– En höjning på 101 kronor tycker jag absolut inte är något att tala om. Särskilt inte från en så låg nivå. Jag tror att många som bor innanför tullarna skulle bli provocerade om de hörde att allmännyttan har tagit ut så låga avgifter.

De som hyr platser i garagen får dessutom räkna med att avgifterna kommer att fortsätta höjas.

– Det kommer att bli fler höjningar i framtiden men kanske inte så här stora, säger Anders Edlund.

Fakta

Byter ägare

Sedan några år står det i de kommunala bostadsbolagens ägardirektiv att de ska föra över sin parkeringsverksamhet till Stockholm parkering.

Tanken är enligt staden att renodla så att bostadsbolagen får ägna sig åt bostäder och parkeringsbolaget åt parkering.

Hittills har Stockholm parkering tagit över cirka 30 garage varav en majoritet har fått höjda avgifter.

Källa: Stockholm parkering