ANNONS

Ilska över planer på jätteskola i Glömsta

Det kan bli strid om kommunens planer att bygga en ny fyravånings skola för 700 elever i Glömstadalen.

Villaägarna i närheten är i uppror.
ANNONS

På torsdag ska samhällsbyggnadsnämnden avgöra om förslaget till ny skola i Glömstadalen är klart att ställas ut.

Backens Fastighetsägareförening, som har 62 medlemmar och glömdes bort i remissrundan, säger redan nu att de tänker försöka stoppa planerna till varje pris.

– Vi tänker överklaga om planen skulle gå igenom, säger Hans Norén, kassör i Backens fastighetsägareförening och själv närmaste granne med den tilltänkta skoltomten.

Huvudinvändningarna mot mot placeringen är att skolan blir alldeles för stor, att den riskerar att bli ett störande inslag i det naturnära området och att skolbarnen och personalen får långt att gå, hela 800 meter, till och från bussen.

– Enligt normen får det bara vara 500 meter. Vägen är alldeles för smal för bussar, säger Hans Norén.

Kommunen är dock ganska säker på att de gjort allt för att hitta rätt plats och utformning för skolan som ska inrymma årskurserna 4–9 och en förskola.

– Det har gjorts en omfattande utredning för att titta på alternativ och minimera ingreppen i Lövstadalsgången. Det här är ett ganska bra läge i en skogsbacke som gör att skolan inte kommer att uppfattas som så stor, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Han uppskattar att föreningen kommit med förslag på alternativa placeringar, men uppfattar inte något av dem som bättre än det nu aktuella.

Och problemet med för långa avstånd till kollektivtrafik räknar Tomas Hansson med ska lösa sig på sikt.

ANNONS

– Vi för en dialog med SL som vi hoppas ska innebära att bussarna kommer närmare skolan, säger Tomas Hansson.

Planchefen Åke Andersson betonar att skolan inte ska stå klar förrän hösten 2016, och till dess är han övertygad om att man hittat en lösning på bussfrågan.

– Om inte Bergavägen blir tillräckligt bra för busstrafik kommer det i alla fall att byggas en ordentlig vändplan med tillfart från Talldalshållet, säger Åke Andersson, som även avfärdar invändningarna mot att skolan blir för hög.

Fakta

Här planeras den nya skolan