Ilska över uppgrävd cykelbana

avstängd och uppgrävd cykelbana mellan hökmossen och bredäng
Cykelvägen mellan Bredäng och Hökmossen är avspärrad och uppgrävd.
I drygt ett år har cykelvägen mellan Bredäng och Hökmossen varit uppgrävd, till många cyklisters förargelse.
Den 1 maj skulle arbetet ha varit klart. Det nya budet är att det blir under augusti.

Det är Ellevio som genomför ett stort projekt längs gång- och cykelbanan. En högspänningsledning under jord grävs ner mellan Bredäng och Solberga, för att ersätta luftledningen på 220 kilovolt. Orsaken till att arbetet tar längre tid än väntat är att projektet blivit större än planerat.

– Samtidigt som vi lägger ner elkabeln på 220 kilovolt passar vi på att lägga ner alla kablar från 11 kilovolt till 220 kilovolt. Det är ett rationellt sätt att arbeta på, i stället för att återkomma senare och gräva upp igen, säger Jonatan Björck, presschef på Ellevio.

Orsaken till att man inte återställer gång-och cykelbanan etappvis är att man vill ha så få skarvar i kablarna som möjligt, berättar han.

Under augusti kommer det sex meter breda schaktet att fyllas igen, om den nya tidsplanen håller. Då ska den två kilometer långa gång- och cykelbanan mellan Bredäng och Hökmossen ha breddats till fem meter och belysningen ha förbättrats.

Jonatan Björck betonar att elarbetena gynnar invånarna, även om de är besvärliga när de pågår.

– Vi bygger en supermotorväg för el i området. Den ökade kapaciteten är viktig för hela Stockholm, säger han.

Hela arbetet blir dock inte klart i augusti. Ellevio för en diskussion med Stockholms stad om hur man ska lösa kabelförläggningen vid Västertorps tunnelbana. Där förväntas arbetet bli klart i oktober. Enligt Jonatan Björck ska det dock inte påverka gång- och cykelbanorna.