ANNONS

Ilska över utdraget vägarbete

Gupp i vägen Lekplatsvägen irriterar boende
Kommunen har nu fyllt i asfalt i guppet in till Lekplatsvägen.
En Sundbybergsbo har ilsknat till över det utdragna arbetet kring Lekplatsvägen och Tornstigen.
"Nu slogs min bil sönder under bilen", skriver han till kommunen.
De kontrar med att man borde klara sig utan skador om man håller hastigheten. 
ANNONS

Bilisten kallar arbete längs Lekplatsvägen och Tornstigen för ett skämt.

”Hur kan ni ta bort asfalt utan att lägga dit något som gör att man kan köra där? Samt utan skyltning?!?!”, skriver han till kommunen.

Gupp i vägen Lekplatsvägen irriterar boende

Guppet intill gång-och cykelbanan är nu igenfyllt. Foto:Maria Lilja

Han menar att hans bli nu fått underredet sönderslaget då han åkt över ett avsnitt av vägen där asfalten saknades.

”Det gick att köra in men inte ut utan att slå i hela underred på bilen”, skriver bilisten.

Kommunen svarar att de nu lagt en ”asfaltstopp” på ytan och att kanten på 40-50 millimeter ”inte på något sätt påverka en bil som åker i långsam fart över en GC-bana”.

Gupp i vägen Lekplatsvägen irriterar boende

Arbetet längs Lekplatsvägen har dragit ut på tiden då man har samordnat sig med andra projekt längs vägen, menar kommunen. Foto: Maria Lilja

Utveckling av hela Lekplatsvägen, entrén till Tornparken och entréer till Förvaltarens fastigheter har tagit mer tid än planerat medger kommunen, då man passat på att samordna sig med andra projekt i området, bland annat Förvaltarens.

ANNONS