ANNONS

Inbrott högst på agendan

Lidingömannen härjade under 2013. Det sista överfallet han gjorde var på Vasavägen.
Lidingömannen härjade under 2013. Det sista överfallet han gjorde var på Vasavägen.
Lidingömannen slog också till på Kottlavägen.
Lidingömannen slog också till på Kottlavägen.
2013 genomförde polisen en narkotikarazzia på Gångsätra gymnasium.
2013 genomförde polisen en narkotikarazzia på Gångsätra gymnasium.
Polisen informerade allmänheten på stormöten.
Polisen informerade allmänheten på stormöten.
Polisen utökade sin bevakning och allmänheten hjälpte till i jakten på Lidingömannen.
Polisen utökade sin bevakning och allmänheten hjälpte till i jakten på Lidingömannen.
Han satte skräck i hela ön. Oron efter den så kallade Lidingömannens angrepp lever fort­farande kvar. Samtidigt är polisstationen sällan öppen och det sker ständigt nya inbrott.
Nu ska polisen och kommunen arbeta för att förbättra situationen på Lidingö.
ANNONS

Det var under 2013 som den man som kom att kallas Lidingömannen härjade på ön. Flera kvinnor vittnade om att de blev utsatta av en man som bland annat ska ha jagat och slagit en kvinna på rumpan. Polisen lyckades aldrig gripa någon misstänkt. Trots att det har gått flera år lever oron kvar.
Dessutom är Lidingö den kommun i länet där det sker näst flest inbrott. 9,2 bostadsinbrott per 1 000 hushåll skedde 2016, enligt statistik från Brotts­förebyggande rådet och Statistiska centralbyrån, som presenterats av försäkringsbolaget If. I Stockholms län var bara Danderyd värre drabbat, med 17 inbrott per 1 000 hushåll. Genomsnittet för Sverige är fyra inbrott per 1 000 hem.

”Vi har haft en bra dialog, men inte varit helt överens om att vi ska ha tillgång till polis under dygnets alla timmar.”

Mitt i har tidigare berättat om öbor som är frustrerade över situationen och att polisen upplevs som otillgänglig. Polisstationen finns kvar, men är bara öppen tre dagar i veckan totalt 17 timmar.

Fokuserar på fyra områden

Men nu ska det bli ändring. Efter långa diskussioner har polisen och Lidingö stad kommit överens om att samverka på fyra fokusområden. Det handlar om att minska bostadsinbrotten, minska ungas alkohol- och droganvändning, öka den upplevda trygg­heten och förbättra trafiksäkerheten.
– Vi har haft en bra dialog, men inte varit helt överens om att vi ska ha tillgång till polis under dygnets alla timmar. Därför har det tagit så lång tid, ­säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).

”De flesta inbrott utförs av våra vanebrottslingar som begår brott gång på gång.”

Lidingö stads kommunalråd Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) skakar hand med Towe Skjöld, chef för Norrmalmspolisen.

Lidingö stads kommunalråd Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) skakar hand med Towe Skjöld, chef för Norrmalmspolisen.

 

I dag tillhör Lidingö Norrmalms polisområde. Sedan i höstas har Lidingö en ny kommunpolis, Fredrik Wallén. Uttryckningar sker alltid från Norrmalm.
Anna Rheyneuclaudes Kihlman hoppas att överenskommelsen leder till att bostadsinbrotten minskar.
– Vi vill att polisen ska stöta på ordentligt nu när det gäller inbrotten. Det är viktigt att det bedrivs spaningar. De flesta inbrott utförs av våra vanebrottslingar som begår brott gång på gång. Men det finns också ligor och då förstår vi att det krävs insatser högre upp i organisationen, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.
Ett annat problem som Lidingö har brottats med i flera år är alkohol- och droganvändning bland unga.

ANNONS

Lidingös unga dricker mest alkohol i länet

I den senaste undersökningen som länsstyrelsen gjort, från 2016, angav 44 procent av pojkarna och 43 procent av flickorna i årskurs två på gymnasiet att de dricker stora mängder alkohol minst en gång i månaden. Det är mest i hela ­länet.
Var tredje pojke i årskurs två på gymnasiet och var femte flicka har provat narkotika, vilket är fler än unga i de flesta andra kommuner i länet.
– Lidingö har alltid haft en topplacering när det gäller alkohol och droger, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

”Vi lägger mycket resurser på Lidingö.”

Men att förändra arbetssättet tror hon inte på, bara utöka.
– Det handlar om att jobba på det sätt vi gör. Vi bjuder in föräldrar och informerar, vi stöter på socialsekreterare och har fältassistenter och socialarbetare som jobbar både dag och kväll.
Även trafiksituationen på Lidingö behöver förbättras. Det handlar bland annat om tydligare skyltning och att se till att trafikanterna håller hastighetsbegränsningarna.

Polisen lovar medborgarna

Samtidigt som samverkansöverenskommelsen presenterade polisen sina medborgarlöften. De handlar också om att minska otryggheten, minska inbrotten och minska tillgången på droger. Polisens del av samverkansöverenskommelsen handlar till stor del om att vara mer på ön.
– Vi lägger mycket resurser på Lidingö, säger kommunpolisen Fredrik Wallén.
Polisen ska också se till att vara mer synliga i krog- och centrumområden, där risken för våldsbrott är större.
– Vi kan både arbeta förebyggande genom att göra krogkontroller för att minska överserveringen på krogarna. Både gärningsman och offer för olika slags överfall är oftast alkoholpåverkade, säger Fredrik Wallén.

”Vi har egentligen aldrig haft så mycket poliser på Lidingö.”

Polisen ska också använda sig av trygghetsvandringar och volontärer för att öka tryggheten och förhindra brottslighet. På stationen på Lidingö ska ambassadpolisen sitta. De finns främst till för ambassaderna på ön, men är också tillgängliga om det skulle ske större brott.
– Nu när vi planerar våra resurser så väl, så har vi egentligen aldrig haft så mycket poliser på Lidingö. Vi är ute och patrullerar hela tiden, det handlar om var vi har våra bilar, inte var vi har våra skåp.

Fakta

Anmälda brott på Lidingö

Siffrorna är för 2016 och gäller brott begångna utomhus.
Bostadsinbrott: 154.
Misshandel: 13.
Rån: 4.
Väskryckningar: 5.
Narkotikabrott: 72.

Källa: Polisen

De minst utsatta  är de räddaste

Lidingö är en kommun med låg risk att utsättas för brott. Ändå vill både polisen och kommunen arbeta med invånarnas känsla av otrygghet.

Ropsten, där många byter till tåg eller buss, är en plats där många Lidingöbor känner sig otrygga. På ön kan Fredrik Wallén inte peka ut en specifik plats, men säger att det generellt handlar om platser där det är mörkt och inte så mycket folk i rörelse.
– Men otrygg kan man känna sig oavsett hur liten risk det är att bli utsatt. Lidingömannen skapade nog en otrygghet, eller i alla fall en bild av otrygghet.

Äldre kvinnor oroligast

Brottförebyggande rådet genomför varje år nationella trygghetsundersökningen. Den senaste släpptes i januari och visade att de som är oroligast för att råka ut för våld är den grupp som löper minst risk att drabbas – äldre kvinnor. Samtidigt är den grupp som löper störst risk att utsättas för våldsbrott, unga män, minst oroliga.
– Det handlar också om konsekvenser. För äldre kvinnor tar det längre tid att återhämta sig om du blir utsatt än för unga män, som också har lättare att försvara sig, säger Emelie Hambrook, utredare på Brå.

Folk är rädda – spelar ingen roll var man bor

Och oron verkar följa med, oavsett var man bor.
– Människor i Stockholms innerstad är mest oroliga i områden med mycket folk, medan de som bor på landet är oroliga på mörka platser där det inte är så mycket folk, säger Emelie Hambrook.
Att oron och otryggheten skulle ha ökat i samhället de senaste åren stämmer inte, enligt undersökningen.
– Jag har inte sett att det har skett någon stor förändring sedan vi började 2006. Det var en liten ökning mellan 2015 och 2016, men det är bara ett år så det går inte att säga att det är en trend, säger Emelie Hambrook.

Fakta

Polisanmälda våldtäkter, misshandel och rån i Stockholms län utomhus oktober 2014–oktober 2016.

70 procent av våldsbrotten begås på kvälls- och nattetid mellan klockan 18 och 06.
56 procent av brotten begås på en fredag, lördag eller söndag.
74 procent av offren är män.

Källa: Polisen