Färre inbrott i Nacka – del av europeisk trend

Bostadsinbrotten minskar i Nacka
2018 anmäldes 230 bostadsinbrott i Nacka, en minskning jämfört med året innan.
Inbrotten går ner i Nacka liksom i övriga delar av länet. Efter att i flera år stigit och nått rekordnivåer 2017 har nu trenden vänt. Och det ser likadant ut i resten av Europa.
– Experternas svar ser olika ut i olika länder, säger Peter Lindström, kriminolog hos Polisen.

I fjol anmäldes 6 599 inbrott i hela Stockholms län. Det är en rejäl minskning från året innan då antalet anmälningar uppgick till 9 237 i länet. Man behöver gå tillbaka till sjuttiotalet för att hitta så höga siffror. Det under flera år stigande antalet inbrott vände under 2018.

– Det sjönk rätt så abrupt och det är ingen slump, säger Peter Lindström, kriminolog hos Polisen.


Inbrotten minskar nästan överallt

Anmälningar om inbrott i villa eller lägenhet per 100 000 invånare i Stockholms läns kommuner.

Källa: Brå.


I Nacka anmäldes 225 inbrott under 2018, en minskning med nästan 30 procent jämfört med 2017.

Samma trend i flera länder

Vad minskningen beror på är inte lika lätt att svara på. Vissa menar att grannsamverkan har gett effekt, andra menar att gränskontroller och fler gripanden ligger bakom minskningen. Men trenden ser likadan ut i Dannmark, Tyskland, Holland och England, säger Peter Lindström.

– Man kan nästan välja sin favoritförklaring och experternas svar ser olika ut i olika länder. Men bostadsinbrotten tycks inte vara lika lukrativa som tidigare. Vi har inte så mycket kontanter eller värdesaker tillgängliga.

Men att grannsamverkan ger effekt råder det inga tvivel om. Studier visar att områden där man nyligen startat grannsamverkan har färre inbrott jämfört med andra kontrollområden.


Inbrotten i Stockholms stadsdelar

Anmälningar om inbrott i villa eller lägenhet per 100 000 invånare i Stockholms stadsdelar.

Källa: Brå.