Inbrotten ökade i Skärholmen

Risken är liten att åka fast när man gör inbrott.
Risken är liten att åka fast när man gör inbrott.
Det första halvåret 2016 gjordes 101 bostadsinbrott i Skärholmens stadsdel. Det är en kraftig ökning jämfört med samma period 2015, då antalet bostadsinbrott var 75 .

Statistiken, som kommer från Brottsförebyggande rådet, gäller både inbrott och inbrottsförsök i radhus, villor och lägenheter.

Ökningen har pågått i flera år. Brå:s siffror visar att 102 bostadsinbrott anmäldes under helåret 2013. 2014 hade antalet ökat till 185 medan det låg något lägre 2015, då siffran var 172. Under 2016 har alltså 101 bostadsinbrott gjorts bara under det första halvåret.

– Bostadsinbrotten ökar generellt i landet, så jag tror inte att Skärholmen sticker ut. Orsaken är låg risk att åka fast och hög förtjänst, säger Patrik Romehed, brottssamordnare hos Skärholmspolisen.

Han och kommunpolisen Malin Lehammer rekommenderar grannsamverkan.

– Statistik visar att inbrotten minskar med 25 procent där man har grannsamverkan, säger hon.

Vilka inbrottstjuvarna är är svårt att veta, eftersom bara cirka 2 procent av alla bostadsinbrott klaras upp.

– Det finns olika typer av tjuvar. Det finns de som finansierar sitt missbruk genom inbrott och de bor ofta i området. Det finns också ligor utomlands som skickar hit personer för att de ska begå inbrott. Sedan lämnar de landet, säger Malin Lehammer.