Inbrotten upp 44 procent i höst

Efter en nedgång i fjol har bostadsinbrotten i Nacka, inkluderat inbrottsförsöken, ökat under sensommaren och hösten.

Enligt färsk statistik från Nackapolisen har 84 bostadsinbrott, inkluderat inbrottsförsök, anmälts mellan 10 augusti och 18 oktober. Samma period förra året låg antalet anmälningar på 58.

Sett över en längre tid verkar antalet bostadsinbrott ha återgått till den situation som rådde 2013 och 2012. Då låg antalet anmälda bostadsinbrott i Nacka på 82 respektive 88.