Järvafältets nya begravningsplats ännu mer försenad

Bristen på kistgravar i västra Stockholm är akut och en ny begravningsplats har planerats på Järvafältet sedan 2002. Men projektet har skjutits upp i flera omgångar. Och nu har det återigen stött på hinder. I en omarbetad detaljplan flyttade stadsbyggnadskontoret begravningsplatsen närmare Igelbäckens kulturreservat – utan att utreda konsekvenserna för kulturreservatet tillräckligt väl. Det är i alla fall vad stadsbyggnadsnämnden anser som skickat tillbaka förslaget till kontoret. Byggstarten för begravningsplatsen kan nu bli tidigast år 2018, enligt ett tjänsteutlåtande från Stockholms kyrkogårdsförvaltning.