Skalbaggar hittade i restaurang

TYRESÖ Under ett oanmält besök på en av Tyresös restauranger hittade inspektörer från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund både mjölbaggar och pälsängrar i en icke rengjord degbunke i ett beredningsrum.

Inspektörerna som också hittade andra fel skriver i en rapport att felen är allvarliga. Miljö- och hälsoskyddsförbundets inspektörer ska göra ett till besök om en månad. Är felen inte åtgärdade då, kan en stängning bli aktuell.