11,8

år hade den person som köat längst stått för att få en hyreslägenhet i Vallentunas kommunala bestånd. 1,6 år var kortaste kötiden.