ANNONS

Arlandas miljöavtal prövas på nytt

ANNONS

Stockholm Arlandas nya miljöavtal ska prövas på nytt. Tio överklaganden kom in från kommuner, Arlandas ägare Swedavia och privatpersoner och nu har Mark- och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd.

Den viktigaste frågan är om det även efter 2018 ska vara tillåtet med raka inflygningar till Arlandas bana 3 eller om inflygningarna måste kurvas, så som mark- och miljödomstolen beslutade. Dagens inflygningar orsakar flygbuller över centrala Upplands Väsby, ett problem som med kurvade inflygningar i stället kan drabba andra kommuner. Huvudförhandlingen väntas börja i oktober.

ANNONS