Incestskadad nekas assistent

Incestskadade Jeanette Erikson får lite mer hjälp efter en dom i förvaltningsrätten. Men ingen personlig assistent.

– Rätten försökte nog göra vad den kunde, men det finns inte lagar som passar min situation, säger Jeanette Eriksson.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om incestskadade Jeanette Eriksson som har svårt att gå på grund av sin krampande kropp. Traumat att ha utsatts för sexuella övergrepp som barn får muskulaturen att dra ihop sig och hon behöver ofta ledas för att ta sig fram.

När stadsdelsförvaltningen beslutade att dra in hennes rätt till personlig assistans förra året inleddes en lång och svår period i hennes liv. Från att ha kunnat gå ut med sin ledhund tre gånger om dagen får hon istället begränsat med hemtjänst som hjälper till med vissa punktinsatser.

I förvaltningsrätten fick Jeanette Eriksson avslag på att återfå personlig assistans. Hon fick även avslag på sitt yrkande om att stadsdelen tillfälligt tar över ansvaret för hennes ledhund eftersom hon inte kommer ut med den tillräckligt ofta. Däremot har förvaltningsrätten gått med på att bevilja henne ytterligare promenadhjälp med fem timmar i veckan fram till sista juni i år. Ett besked som ger blandade känslor.

– Rätten har varit förstående, men mitt liv är väldigt begränsat och jag kommer att få avliva hunden.

Stadsdelsnämnden har överklagat ärendet till kammarrätten.

Det finns inte lagar som passar min situation.