”Incidenter sker varje dag”

Skolpolisen Hans Strindholm ser till att bilarna stannar för Julia och Vilma Manhammar som är på väg till Söderfjärdsskolan.
Skolpolisen Hans Strindholm ser till att bilarna stannar för Julia och Vilma Manhammar som är på väg till Söderfjärdsskolan.
Barn riskerar att bli påkörda vid Söderfjärdsskolan på morgonen.

Det varnar skolpolisen Hans Strindholm för, då bilister, elever och cyklister trängs på de trånga gatorna.

– Det är kaos här, säger han.

Stopp! Stanna! Led cykeln över övergångsstället!

Skolpolisen Hans Strindholm pekar åt bilisterna och påminner barnen om att vara försiktiga. Det är morgonrusning vid Söderfjärdsskolan och barn på cyklar och sparkcyklar samsas i den trånga korsningen tillsammans med föräldrar i bilar och barn som kommer från busshållplatsen.

Hans Strindholm kan inte begripa varför kommunen inte åtgärdat den farliga trafiksituationen ännu.

– Det är hänsynslöst av kommunen. Det sker incidenter varje dag här, barnen kan bli påkörda. Tänk dig då när det är mörkt eller regnar, det blir kaos, säger han.

Flera föräldrar och barn skyndar förbi. En flicka, som går över gatan själv, berättar att hon tycker att det är jobbigt att se sig för vid övergångsstället.

En pappa, Andreas Möller, konstaterar att det inte finns plats för alla föräldrar att parkera, när de lämnar och hämtar barnen.

– Det blir kaos, säger han.

En mormor, Gunilla Grundström, stannar upp och föreslår både en ny parkering och en ny utfart till Stockholmsvägen för att minska trycket på Johannesbergsvägen.

– En parkering har ju försvunnit när campuset börjat byggas. Jag har fått parkera uppe hos ett par som bor längre bort, när jag lämnat mitt barnbarn, säger hon.

Den ansträngda trafiksituationen har varit uppe ända sedan Söderfjärdsskolan började undervisa låg- och mellanstadieelever 2011, i samband med att Pålsundsskolan lades ner.

Sedan dess har flera åtgärder vidtagits. Till exempel har en ny parkering anlagts, trottoarerna byggts om och fartgupp satts upp.

Rektor Bo Tingman berättar att skolan försöker uppmana de föräldrar som kan att lämna bilen hemma.

– Vi pratar ofta om trafiksäkerheten. Skolpoliserna gör ett fantastiskt arbete, säger han.

Skulle barnen kunna börja olika tider på morgonen?

– Det är inte aktuellt. Vi har många syskon här, det skulle inte fungera för föräldrarna, säger Bo Tingman.

Han hänvisar till den byggplan som kommunen nu tar fram i syfte att förbättra situationen något. Syftet med detaljplanen är att få bort trafiken från skolgården och minska trafiktrycket vid skolan.

– Då kommer vi få en hel skolgård utan parkeringar, säger Bo Tingman.

Fakta

Lastbilar ska bort från skolgården

Kommunen håller på att ta fram en ny byggplan, en detaljplan, för Söderfjärdsskolan.

Tanken är att leda om lastbilarna bort från skolgården, och låta dem köra runt skolan i stället, för att minska trafiktrycket vid skolområdet.

Personalens parkeringsplatser ska också flyttas så att skolgården töms från bilar.

Källa: Vaxholms stad