Indraget bidrag betalas tillbaka

Tensta En man från Tensta fick i januari ekonomiskt bistånd till sin hyra på 5 800 kronor.

Samma månad fick han rabatt från bostadsbola­get på grund av re­nove­ring på 2 500 kron­or. När socialtjänsten upptäckte det drog de in nästa hyresutbetalning.

Men avdraget var en­ligt förvaltningsrätten inte tillåtet. Man får, enligt domstolen, inte beräkna felaktigt utbetalda pengar på nästa månads bistånd. Därför ska mannen nu få hela normala hyresbidraget.