Indragna busshållplatser i Tyresö väcker oro

Lennart Lundgren tycker att trafiksäkerheten försämras med den nya turlistan.
Lennart Lundgren tycker att trafiksäkerheten försämras med den nya turlistan.
Sedan buss 875 slutade stanna vid alla busshållplatser har trafiksäkerheten försämrats.
Tyresöbon Lennart Lundgren är nu orolig för att fler olyckor kommer att ske längs den olycksdrabbade vägen.

– Barn vet man ju hur de är. De springer och de har bråttom och då kan det rätt som det är gå för fort och så ser de inte bilarna, säger Tyresöbon Lennart Lundgren.

Ingen gångviadukt

Lennart Lundgren är pensionär och har ett barnbarn som brukar använda buss 875 för att ta sig mellan Tyresö Centrum och sin skola.

Tidigare har elvaåringen och hennes kamrater kunnat gå av vid hållplats Sidvallsvägen där det finns en gångviadukt under Tyresövägen. Men den hållplatsen är nu indragen för just linje 875.

– Det är den bussen som skolbarn åker i när de ska till och från sin skola och ner till centrum här. De andra bussarna går inte raka vägen ned till centrum, säger Lennart Lundgren.

”Motstridiga intressen”

Lennart Lundgren har varit i kontakt med Nobina, det företag som kör SL-trafiken i Tyresö för SL:s räkning.

Svaret han fick var att två motstridiga intressen står emot varandra. Det handlar både om resenärer på linje 875 som är vana att använda hållplatsen och SL/Nobinas mål att minska restiden på linjen.

Men Lennart Lundgren är inte nöjd med svaret.

– Jag tycker att det är goddag yxskaft när de skriver att det är en målkonflikt. Det kan man ju kalla det. Det är två olika saker som kolliderar här, men vilken sak är då viktigast? Trafiksäkerheten eller en kort tidsvinst?

Trafikmiljön oroar

Mitt i Tyresö har tidigare skrivit om trafikmiljön i Tyresö. I början på december skedde två trafikolyckor med barn inblandade och Tyresöbor vi pratat med har uttryckt sin oro för att många kör för fort och är ouppmärksamma i trafiken.

Fredrik Saveståhl (M), kommunstyrelsens ordförande säger att det finns busslinjer med samma linjesträckning som trafikerar hållplatsen Sidvallsvägen, men att de inte har samma turtäthet.

– Jag tycker att det är tråkigt att turtätheten har minskat, men alla har ett intresse av att kollektivtrafiken går snabbare.

Mitt i Tyresö har sökt Nobina, men de kan i nuläget inte ge några ytterligare kommentarer.