indragna busstopp får kritik

Södermalm Förra veckan skrev Lokaltidningen Mitt i om försöket med att dra in fyra av busshållplatserna längs med 4:ans busslinje. Syftet var att förbättra framkomligheten och minska restiden.

Resultatet var så lyckat att trafikkontoret nu öppnar för att stationerna kan komma att dras in permanent. Men flera södermalmsbor har hört av sig och är kritiska.

Irene Johnsson bor i när­heten av Ansgariegatan som är en av hållplatserna som kan försvinna i framtiden.

– Jag har problem med andningen och kommer att få betydligt jobbigare att ta mig hem. Bussen ska ju vara för alla, säger hon.