Industribyggnad rivs för nya bostäder

Den här gamla industribyggnaden vill Stockholms stad riva för att ge plats åt 330 nya bostäder.
Den här gamla industribyggnaden vill Stockholms stad riva för att ge plats åt 330 nya bostäder.
Det rödmarkerade området visar var bostäderna ska byggas. Det är tänkt att bli en mix av hyres- och bostadsrätter.
Det rödmarkerade området visar var bostäderna ska byggas. Det är tänkt att bli en mix av hyres- och bostadsrätter.
En gammal industribyggnad i Annedal från 1960-talet ska rivas för att ge plats åt bostäder och en förskola.

– Det här blir ett lyft för norra Annedal, säger stadsplaneraren Sebastian Wahlström.

De nya husen i kvarteret Baltic 8 på Tappvägen och det nya Bullerbytorget är en av de sista pusselbitarna som faller på plats för att färdigställa Annedal, skriver stadsbyggnadskontoret i sitt förslag till detaljplan. Förslaget kommer upp i stadsbyggnadsnämnden i morgon torsdag.

Det innebär att en industribyggnad från 1960-talet rivs och ger plats för två kvarter med 330 bostäder.

– Det här blir ett lyft för norra Annedal. Det här ger nya bostäder, en förskola och vi tar ett helhetsgrepp på Bullerbytorget. Målet är lokaler i bottenvåningarna som ger stadsliv kring torget, säger Sebastian Wahlström, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Den befintliga industribyggnaden har pekats ut som kulturhistoriskt värdefull. Huset anses representera områdets industriella historia och därför anser Stadsmuseet att det borde bevaras och återanvändas. Men stadsbyggnadskontoret anser att huset kan rivas för att ge plats för bostäder.

– Man har utrett om huset kunde användas för skolverksamhet men det passade inte för det. Vi ser ett stort behov av att få till mer bostäder eftersom det råder sådan bostadsbrist. Samtidigt byggs bottenvåningar med verksamheter och en ny förskola som ger något tillbaka till området, säger Sebastian Wahlström.

På Bullerbytorget vill staden skapa en trevlig mötesplats.

– Det ska bli ett torg med möjlighet till olika aktiviteter för främst barn och ungdomar som exempel parkour, skejting eller någon form av bollspel. En landskapsarkitekt tittar på vad som är möjligt.

I sitt remissvar på förslaget anser föreningen Mariehäll att de nya husen blir alltför storskaliga jämfört med omgivande hus. Sebastian Wahlström håller inte med om det.

– Det blir ett 13-våningshus som vetter mot Bullerbytorget. Där passar det med ett högre hus, för torget blir så pass stort att det kan hantera högre byggnader. De andra husen får varierande lägre våningshöjder. Helheten och husvolymerna är väl anpassade till den övriga stadsbilden, säger han.

I det nya kvarteret planeras för en förskola med 8 avdelningar. Om förslaget godkänns av stadsbyggnadskontoret kan rivningen av den gamla industribyggnaden starta redan i höst. Fastighetsägaren Trifam planerar att kvarteret ska innehålla en mix av både bostads- och hyresrätter.