Industrier byts mot små lyor

Sågtandsbyggnaden får en överbyggnad som ska sticka ut över torget.
Sågtandsbyggnaden får en överbyggnad som ska sticka ut över torget.
En modell över det nya området i Mariehäll finns att titta på i Teknisk nämnd­huset på Fleminggatan 4.
En modell över det nya området i Mariehäll finns att titta på i Teknisk nämnd­huset på Fleminggatan 4.
Idéskiss över Stockholmshems planerade hus med hyresrätter utmed Karlsbodavägen.
Idéskiss över Stockholmshems planerade hus med hyresrätter utmed Karlsbodavägen.
Illustrationsplan över det nya området.
Illustrationsplan över det nya området.
Mariehäll
En vy över föreslagen bebyggelse inom Archimedes 1.
Mariehäll ska omvandlas från industriområde till ett levande område med bostäder och kontor.

1 000 nya bostäder ska byggas – bland annat i en gammal hattfabrik. Och de flesta är små lägenheter tänkta för unga vuxna.

Det byggs massor av nya bostäder i Bromma. I förra veckan berättade Mitt i om Brommaplan där det planeras för 3 000-4 000 nya bostäder.

Och det är långt ifrån det enda området. I Mariehäll planeras det för 1 000 nya bostäder på industrifastigheten Archimedes 1 och en del av naturmarken vid Karlsbodavägen. En förskola och lokaler finns även med i planerna.

Det är byggherrarna ALM Equity och det kommunala bostadsföretaget Stockholmshem som vill bygga bostäder. ALM Equity kommer att både bygga nytt och bevara och bygga om befintliga byggnader i industriområdet.

– Det är en brokig arkitektur i området och de nya husen kommer att anpassas till den miljö som finns på platsen i dag, säger Alexander Fagerlund på ALM Equity.

I dag finns tre byggnader inom planområdet. Dels en gammal 1800-talsbyggnad, ”Slottet”, som är områdets äldsta industrilokal. Den byggdes som en hattfabrik och har sedan varit bland annat en cigarrfabrik och en fabrik för Archimedes utombordsmotorer.

Intill Slottet ligger en stor låg industribyggnad med sågtandstak, som kallas för ”Sågtandsbyggnaden”.

– Där finns också ett stort kontorshus som kallas för ”Färjan”. De tre byggnaderna är extremt olika varandra, så när man planerar för nytt handlar det inte om att byggnaderna ska smälta in i en homogen stadsdel, utan snarare att skapa något nytt som knyter an till de arkitektoniska värdena som finns där, säger Alexander Fagerlund.

På den delen av Sågtandsbyggnaden som bevaras planeras en spektakulär överbyggnad, som kommer att hänga ut över det planerade allmänna torget.

– På nedre delen är tanken att det ska vara verksamhetslokaler, kafé och eller en restaurang. På övre del planeras det att bli bostäder, säger Alexander Fagerlund.

ALM Equity vill även bygga om Slottet och Färjan till bostäder. Övervägande delen av lägenheterna blir små, med unga vuxna som målgrupp. Det blir mest bostadsrätter och några hyresrätter enligt planerna idag på mellan 25 och 35 kvadratmeter bostadsyta.

Blir det billigare bostäder med tanke på att målgruppen är unga personer?

– Det är för tidigt att säga något om det, men det blir marknadsmässiga priser, säger Alexander Fagerlund.

– Vi är fortfarande inne i ett väldigt tidigt skede av planerna och det kan hända att vi delvis ändrar målgrupp i senare läge, säger Alexander Fagerlund.

Stockholmshem vill bygga cirka 167 hyresrätter utmed Karlsbodavägen. Det blir hyresrätter.

Fakta

Tyck till om planerna

Förslaget till detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 i Mariehäll visas fram till den 19 april på Alviks bibliotek och i Tekniska nämndhuset.

Förslaget finns även på stadsbyggnadskontorets hemsida: www.stockholm.se/detaljplaner

Eventuella synpunkter ska vara inne skriftligen senast den 19 april.

Källa: Stockholms stad