Min lokala hjälte

Industrier kan bli bostäder

EDSBERG Inom några år kan det stå inflyttningsklara bostäder vid Frestavägen i Edsberg. I dag finns ett industriområde på platsen.

Nyligen beslutade kommunen att ta fram en ny detaljplan för området som ska tillåta bostäder, förskolor och andra verksamheter på området.

Om allt går i lås kan kommunen besluta om detaljplanen i början av 2016. Först därefter kan bygget påbörjas.