Min lokala hjälte

Infarkt efter förlossning har anmälts till HSAN

NYHETER Efter förlossningen fick en kvinna en hjärtinfarkt som läkarna satte i samband med förlossningen. Om man hade kollat tidigare journaluppgifter hade vården kunnat bli mer adekvat menar kvinnan som nu anmäler händelsen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Enligt anmälan hade kvinnan vid en tidigare graviditet fått havandeskapsförgiftning. Vid nästa graviditet måste barnet, som inte växt, tas ut med kejsarsnitt litet för tidigt. Kort därefter fick kvinnan en hjärtinfarkt.

Hon misstänker att hon hade havandeskapsförgiftning igen, fast det aldrig kontrollerades.