Infartsparkering i Roslags-Näsby flyttas

Mörkt för infartsparkeringen i Roslags-Näsby.
Mörkt för infartsparkeringen i Roslags-Näsby.

Stationen i Roslags-Näsby ska byggas om. I mars inleds projektet som är en del av dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan.

Stationen kommer att få nya perronger, vänthallar och en mer lättillgänglig gång- och cykelväg över spåret.

Arbetet innebär att infartsparkeringarna väster och öster om järnvägen måste börja stängas från den 16 mars. I stället öppnas tre nya parkeringar. Detta görs genom att gräsytor grusas och träd kapas bakom kommunhuset.

Utbyggnaden till dubbelspår på Kårstalinjen väntas vara klar under 2017. Samtidigt kommer en ny tillfällig cykelparkering placeras i korsningen Smedjevägen och Stationsvägen, i anslutning till parken vid kommunhuset. Detta enligt Täby kommun.

Fakta

Här blir nya p-platser

Bakom gamla elverket, på tomten mittemot Volkswagen. Infart från Stationsvägen, öppnas 16 mars.

I parken bakom kommunhuset, öppnas i april.

I korsningen Sågtorpsvägen och Konvaljevägen, öppnas senare i vår.

Källa: Täby kommun