Inflytande får ”icke godkänt” i Vaxholm

– Kommunen vill helst bestämma själva, säger Lena Edholm, Rindö.
– Kommunen vill helst bestämma själva, säger Lena Edholm, Rindö.
– Det kan bli bättre, säger Vaxholmsbon Ulla Blomgren apropå medborgarnas inflytande.
– Det kan bli bättre, säger Vaxholmsbon Ulla Blomgren apropå medborgarnas inflytande.
Invånarnas möjligheter att påverka i sina kommuner brukar få det lägsta betygen i SCB:s årliga medborgarundersökning. I Vaxholm blev betyget i den senaste undersökningen ”inte godkänt”.

– Nej, det kan bli bättre, säger Vaxholmsbon Ulla Blomgren, 80 år, på frågan om hon tycker invånarna kan påverka i kommunen.

– Jag sitter i pensionärsrådet. Vi arbetar bland annat för att alla seniorer 65+ ska få det bättre. Men när det gäller bostäder finns det till exempel inga hyresrätter i Vaxholm. Kommunen sålde ju ut alla för ett antal år sedan.
– Men visst lyssnar de. Men det händer inte så mycket – och det tar tid.

Inflytande får lågt betyg

Ulla Blomgren är inte ensam om att vara kritisk till inflytande i Vaxholms kommun. Tvärtom visar SCB:s årliga medborgarundersökning att Vaxholmsborna tillhör de som är mest missnöjda med hur mycket de kan påverka. I hela länet var bara invånarna i Sigtuna och Nynäshamns kommuner mer missnöjda i undersökningen som genomfördes i höstas.

Marie Wiklund, kommunchef i Vaxholm berättar att kommunen brukar delta i medborgarundersökningen varje år. Undersökningen mäter tre områden: hur nöjd man är med att bo i sin kommun, hur medborgarna ser på kommunens verksamheter och hur man ser på sitt inflytande i kommunen.

– Undersökningen ger oss ett underlag vi kan använda i vårt utvecklingsarbete. Vi är intresserade av att ta emot synpunkter och enkäten ger oss värdefull information, berättar hon.

Marie Wiklund, kommunchef i Vaxholm.

Enligt henne pågår just nu ett analysarbete som sedan ska leda till en handlingsplan för prioriterade områden.

Vad drar ni för slutsatser av den del som handlar om inflytande?
– Analys av resultaten pågår just nu, så det är svårt att redan nu säga något.

Vad som däremot är på gång är att man ska börja sända fullmäktiges möten live under 2018, via Vaxholms stads webb.

– Vi hoppas att det ska bidra till ökat engagemang och delaktighet bland invånare, och ökat intresse för insyn i hantering av kommunens frågor och de beslut som tas, säger Marie Wiklund.

Stadsbyggnadsförvaltningen har också infört dialogmöten om Vaxholms olika områden och öar, vilket man hoppas ska fortsätta.

Dessutom tänker kommunen informera om SCB:s undersökning både via webbplatsen (åtminstone till en del redan gjort) och i kommunens egen tidning, Viktigt i Vaxholm.

Betyget räknas som ”inte godkänt”

Totalt i delen om inflytande fick Vaxholm betyget 31, ett betyg som även med felmarginalen inräknad, betraktas som ”inte godkänt” av SCB. Kvinnor gav ett något lägre betyg än män och allra lägst betyg fick frågan hur kommunens politiker lyssnar till invånarna  – lägre än i någon av de övriga kommunerna i södra Roslagen.

”Vi har lyssnat” – skola rivs trots nej

Även när det gäller kommunens verksamheter blev betyget lägre än genomsnittet, medan däremot betyget för Vaxholms kommun som plats att bo på blev över genomsnittet.

Låga betyg även i Österåker

Senast grannkommunen Österåker deltog i medborgarundersökningen var 2015. Då hade kommunen kravlat sig upp från rekordlåga betyget 29 år 2011 till betyget 33 för inflytande, vilket också var ett av de lägre resultaten i länet. Enligt Österåkers kommun är syftet med deltagande i undersökningen att ”fånga upp förbättringsområden att arbeta med”.

Under förra året fastställde Österåkers fullmäktige en modell för ”Mål och resultatstyrning”. I den ska man mäta resultat med fokus på de  medborgare som faktiskt varit i kontakt kommunens olika verksamheter.

LÄS MER:

”Missnöje kan öka engagemang”

Är du nöjd med hur mycket du kan påverka?
Har du insyn i vad din kommun beslutar?

Ulf Thunelius, 54 år, Petersberg
– Det är en svår fråga, med två sanningar. Det finns två läger och då tänker jag mest på Norrberget. Det har varit en fadäs Om de lyssnar? Ja, jag har bott här i 45 år men jag är väl inte direkt insatt. Det är väl lite småstadskänsla. Partierna borde samarbeta mer i sakfrågor tycker jag.
Lena Edholm, 37 år, Rindö
– Nej! Jag får känslan av att kommunen gärna vill fråga oss vad vi tycker, men sedan gör de i alla fall som de vill. Som till exempel med Norrbergsskolan. Sedan bestämmer de som de vill. De vill helst bestämma själva. Det var samma sak med simhallen på Rindö som revs. Det spelar ingen roll vad vi tycker.
Ulla Blomgren, 80 år, Ekuddshamn
– Nej, det kan bli bättre. Jag är pensionär och sitter i pensionärsrådet. Vi arbetar bland annat för att alla seniorer 65+ ska få det bättre. Men när det gäller bostäder finns det till exempel inga hyresrätter i Vaxholm. Kommunen sålde ju ut alla för ett antal år sedan.
Det finns bara seniorlägenheter och privata hyresrätter.
Viola Trolin, 64 år, Vaxholm
– Ja, det tycker jag, men jag är inte så engagerad. Tidningen Lotsen som vi har är jättebra. Informationen från kommunen går fram tycker jag. Jag kollar kommunens hemsida också ibland. Men jag vill inte kalla mig särskilt engagerad. När det gäller Norrberget röstade jag att jag avstår.
Fakta

Sämst inflytande i Vaxholm

Danderyd: 53 (+/-3,2)

Täby: 49 (+/- 3,6)

Vallentuna: 38 (+/- 3,2)

Österåker: 33 (uppgift från 2015)

Vaxholm: 31 (+/-4,1)

Samtliga 131 undersökta kommuner 2017: 40

 

(inom parentes SCB:s felmarginal)

Vaxholm fick enligt SCB:s definition inte godkänt på det samlade betyget eller i delbetygen information, kontakt, påverkan och förtroende, även då felmarginalen räknats in. Betyget har var i detsamma de senaste tre åren.

 

Sammanfattande betygsindex (nöjd-inflytande-index). Betyget är en sammanvägning av svaren på en rad frågor om hur medborgarna medömer sin möjlighet till inflytade i sin kommun.

Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017