Inflytt i första Svanenmärkta huset

JÄRVASTADEN Nästa tisdag den 17 mars flyttar de första boende in i Skanskas nya hus i Järvastaden. Husen är unika då de är stadens första som är Svanenmärkta.

Sammanlagt ingår 136 nya bostadsrätter i projektet och husen ligger intill Spegeldammsparken.

Ett Svanenmärkt hus utmärker sig genom att ha låg energiförbrukning, vilket åstadkoms genom extra bra isolering och energisnåla vitvaror. Toaletter och kranar måste också vara snålspolande.

Sopsorteringen ska vara enkel och trapphusen ska ha automatisk belysning.

Byggmaterial ska innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt.