ANNONS

Snart inflytt i 50 lägenheter för nyanläda

Den 1 december är det inflytt i den nya modulbostäderna på Djupdalsvägen.
Den 1 december är det inflytt i den nya modulbostäderna på Djupdalsvägen.
Den 1 december är det inflytt i den nya modulbostäderna på Djupdalsvägen.
Den 1 december är det inflytt i den nya modulbostäderna på Djupdalsvägen.
Den första december är det inflytt i de nya modulbostäderna på Djupdalsvägen, nära Edsbackarondellen.
Antalet lägenheter bantades ner rejält.
Bygglovet medger 128, men i slutändan blev det 50 stycken.
ANNONS

Våren 2016 ställde Sollentunahem upp 50 containrar på den gamla OK-macken vid Edsbackarondellen.

Efter en lång rättsprocess där bygglovet överklagats flera gånger står den nya modulbostäderna nu färdiga för inflytt.

– Vi räknar med en första inflytt den 1 december, säger Ulf Wedlund på Sollentunahem.

Beslutet om bygglov, som togs den 8 december 2016 och vann laga kraft i juni 2017, gäller 128 lägenheter. Sedan en tid står det dock klart att man inte kommer att utnyttja hela den potentialen.

– Vi köpte de 50 lägenheterna i ett skede när läget var akut. Sedan dess har prognosen ändrats och man har bedömt att det räcker med de här 50 lägenheterna, säger Ulf Wedlund.

Vilka är det som kommer att flytta in?

– Målgruppen är nyanlända med permanent uppehållstillstånd. När vi köpte modulerna var det väldigt mycket ensamstående som kom, så de här bostäderna är anpassade för små hushåll. Sedan har det visat sig att det har kommit flera familjer som har fått flytta in i andra, större bostäder, säger Ulf Wedlund.

Fakta

Lång rättsprocess innan inflytt

Augusti 2016: Sollentuna kommun beviljade ett tidsbegränsat bygglov för flerbostadshus på fastigheten Edsberg 11:25  – den gamla OK-tomten vid Edsbackarondellen.

Oktober 2016: Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut om bygglov med motiveringen att det stred mot deltaljplanen och att samtliga kända sakägare inte fått möjlighet att yttra sig.

December 2016: Kommunen beviljade åter igen ett bygglov på fastigheten – efter ett nytt grannhörande med en utvidgad krets av sakägare.

Beslutet överklagades av ett antal grannar som bland annat vände sig emot att den förorenade marken innehåller tre gånger högre halter av bensen och xylen än gränsvärdet för industriell verksamhet tillåter.

De klagande tar också upp att modulbostäderna ligger närmare en transportled för farligt gods än vad Länsstyrelsens föreslagna skyddsavstånd medger.

April 2017: Länsstyrelsen avslog grannarnas överklagan. De anser att marken är tillräckligt sanerad för en riskfri utomhusvistelse, och att en radonsäkert uppförande av byggnaderna gör att även inomhusmiljön blir acceptabel.

Länsstyrelsen slår vidare fast att bostäderna klarar kravet på minst 25 meter till en sekundär transportled för farligt gods.

Maj 2017: Grannarna överklagar Länsstyrelsens beslut.

Juni 2017: Mark- och miljödomstolen gör samma bedömning som Länsstyrelsen och avvisar grannarnas överklagan. Bygglovet vinner laga kraft.

Källa: Sollentuna kommun, Länsttyrelsen
ANNONS