Högre inflyttning kräver tillfälliga skolor

Arkivbild.
Arkivbild.
Högre inflyttning kräver fler skolplatser. Utbildningsnämnden har skruvat upp sin beställning för skolor och förskolor fram till 2020 med en tillfällig förskola och en tillfällig grundskola.

Den senaste befolkningsprognosen visar att fler personer väntas flytta till Väsby fram till 2020 än vad kommunen tidigare har ökat med.

Därför har utbildningsnämnden lagt till både skol- och förskoleplatser i beställningen till 2018. 50 tillfälliga förskoleplatser ska starta i Engelska skolans lokaler våren 2018 och 250 tillfälliga skolplatser ska skapas i centrala Väsby till höstterminen 2020.

Nämnden har också justerat tidigare beställda skolplatser med avseende på antal platser och startdatum.

Fakta

Planerade skol- och förskoleplatser

2017

 • Ekebo: 198 tillfällig förskoleplatser
 • Centrala området: 240 tillfälliga grundskoleplatser

2018

 • Engelska skolan: 50 tillfälliga förskoleplatser
 • Runbyskolan: 200 tillfälliga grundskoleplatser

2019

 • Eds allé: 100 permanenta förskoleplatser
 • Centrala området: 150 permanenta förskoleplatser
 • Odenslunda: 100 permanenta förskoleplatser

2020

 • Fyrklövern: 80 permanenta förskoleplatser
 • Smedgärdstomten: 120 permanenta förskoleplatser
 • Eds allé: 100 permanenta förskoleplatser
 • Centrala området: 250 tillfälliga grundskoleplatser

2021

 • Vilundaparken: 750 permanenta grundskoleplatser

2022

 • Väsby Entré: 200 permanenta förskoleplatser

Utifrån befolkningsprognosen planerar utbildningsnämnden även för att starta 600 grundskoleplatser 2023 men var är inte säkert.

Källa: Upplands Väsby kommun