testar infogram

asd

sdfsdf

De tar ordförandeklubborna i staden

De grönblå har gjort upp om vilka partier som får ordförandeposterna i stadsdelsnämnderna.