Information ska stoppa radikalisering

RINKEBY-KISTA Islamiskt kultur center i Rinkeby ansöker till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen om 434 000 kronor för att bedriva ett projekt som riktar sig till ungdomar och föräldrar.

Med hjälp av bland annat utbildning och föreläsningar vill man motverka radikalisering av unga och förhindra att de åker till konfliktområden för att strida. De har även ansökt om 385 000 kronor från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för samma ändamål.

Islamiska förbundet i Järva ansöker också till Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning om totalt 339 000 kronor för samma ändamål.