Informationsmöte om modulbostäder i Hagsätra

Modulbostäderna ska ligga intill Hagsätra IP.
Modulbostäderna ska ligga intill Hagsätra IP.
Staden planerar att bygga ett modulhus med 50 lägenheter i Hagsätra. På onsdag hölls informationsmöte i form av Öppet hus på Hagsätraskolan.

Stockholms stad har ansökt om tillfälligt bygglov för ett modulhus med 50 lägenheter i Hagsätra. Det handlar om en obebyggd tomt vid Hagsätra IP, utmed Hagsätravägen. Målgruppen är familjer.

Sedan mars 2016 gäller en ny bosättningslag som innebär att kommunerna ansvarar för att ordna genomgångsboenden får personer som har fått uppehållstillstånd, men inte lyckats hitta en bostad på egen hand. Staden planerar också att bygga modulbostäder i Örby och i Slakthusområdet.

Nu bjuder staden in till ett informationsmöte i form av ett Öppet hus på onsdag den 26 april mellan klockan 17 och 20 i Hagsätraskolan.

– Det kommer att finnas representanter från olika funktioner inom staden som kan svara på frågor, till exempel från utbildningsförvaltningen och SHIS bostäder, som ska driva boendet, stadsdelspolitiker och förhoppningsvis representanter från civilsamhället, säger Carl Smitterberg, på stadsledningskontoret.

Det kommer att vara lokala politiker på plats, men inga borgarråd. Det blir inte heller några frågestunder som det var i Örby utan bara Öppet hus.

– Vi tycker att den formen fungerar bra. Det är enklare för människor att komma fram och ställa sina frågor, säger Carl Smitterberg.

Bygglovsansökan kommer snart att behandlas i stadsbyggnadsnämnden.

–Om allt går enligt plan och det inte överklagas kan det börja byggas på andra sida årsskiftet, säger Carl Smatterberg.