Ny skylt ska sätta Krusboda torp på kartan

BILDEN ÄR ETT MONTAGE.
BILDEN ÄR ETT MONTAGE.
Genrebild.
Genrebild.
Det historiska torpet längs Wättinge gårdsväg finns idag inte kvar. Men nu ska en bit av Tyresös kulturarv märkas ut med en ny informationsskylt.

Platsen där Krusboda torp låg ska nu märkas ut med informationsskylt och fotografier. Det bestämde kultur- och fritidsnämnden i sitt senaste möte.

Av torpet som monterades ned på 1970-talet finns det i dag inte många spår av. Eftersom platsen också är igenvuxen är det enligt kultur- och fritidsnämnden svårt att se att platsen har en historisk betydelse.

Att sätta upp en skyllt vid platsen var från början ett medborgarförslag som publicerades på Tyresöinitiativet. Där fick förslaget 50 röster.

Kultur- och fritidsnämnden ser skylten som ett sätt att värna om Tyresös historia och tydliggöra platsens betydelse.

De ser de även som ett steg på vägen i väntan på att platsen ska iordningställas till en historisk mötesplats med parkrum i naturmiljö och sittplatser.

 

Fakta

Om Krusboda torp

Området var tidigare obebyggt. Krusboda var ett torp som låg utmed den nuvarande Wättinge gårdsväg. Det byggdes på 1600-talet som klockarebostad och blev sedan dagsverkstorp under tyresögodset. Torpet monterades ner 1971 och enligt hörsägen packades det undan någonstans i syfte att återuppföras.

Källa: Tyresö kommun